Lợi ích khi sử dụng băng tải trong sản xuất công nghiệp